11-ci Sinif

İLLİK PERSPEKTİV PLANLAŞDIRMA

FORMATİV JURNALLAR

RİYAZİYYAT

 • Dərslik – Kitab                  YÜKLƏ
 • Fənn Planı                       YÜKLƏ
 • Açıq Dərs – Təqdimat       YÜKLƏ
 • KSQ -Testləri                    YÜKLƏ
 • BSQ -Testləri                    YÜKLƏ

AZƏRBAYCAN DİLİ

 • Dərslik – Kitab                  YÜKLƏ
 • Fənn Planı                       YÜKLƏ
 • Açıq Dərs – Təqdimat       YÜKLƏ
 • KSQ -Testləri                    YÜKLƏ
 • BSQ -Testləri                    YÜKLƏ

ƏDƏBİYYAT

 • Dərslik – Kitab                  YÜKLƏ
 • Fənn Planı                       YÜKLƏ
 • Açıq Dərs – Təqdimat       YÜKLƏ
 • KSQ -Testləri                    YÜKLƏ
 • BSQ -Testləri                    YÜKLƏ

AZƏRBAYCAN TARİXİ

 • Dərslik – Kitab                  YÜKLƏ
 • Fənn Planı                       YÜKLƏ
 • Açıq Dərs – Təqdimat       YÜKLƏ
 • KSQ -Testləri                    YÜKLƏ
 • BSQ -Testləri                    YÜKLƏ

ÜMUMİ TARİXİ

 • Dərslik – Kitab                  YÜKLƏ
 • Fənn Planı                       YÜKLƏ
 • Açıq Dərs – Təqdimat       YÜKLƏ
 • KSQ -Testləri                    YÜKLƏ
 • BSQ -Testləri                    YÜKLƏ

FİZİKA

 • Dərslik – Kitab                  YÜKLƏ
 • Fənn Planı                       YÜKLƏ
 • Açıq Dərs – Təqdimat       YÜKLƏ
 • KSQ -Testləri                    YÜKLƏ
 • BSQ -Testləri                    YÜKLƏ

KİMYA

 • Dərslik – Kitab                  YÜKLƏ
 • Fənn Planı                       YÜKLƏ
 • Açıq Dərs – Təqdimat       YÜKLƏ
 • KSQ -Testləri                    YÜKLƏ
 • BSQ -Testləri                    YÜKLƏ

BİOLOGİYA

 • Dərslik – Kitab                  YÜKLƏ
 • Fənn Planı                       YÜKLƏ
 • Açıq Dərs – Təqdimat       YÜKLƏ
 • KSQ -Testləri                    YÜKLƏ
 • BSQ -Testləri                    YÜKLƏ

COĞRAFİYA

 • Dərslik – Kitab                  YÜKLƏ
 • Fənn Planı                       YÜKLƏ
 • Açıq Dərs – Təqdimat       YÜKLƏ
 • KSQ -Testləri                    YÜKLƏ
 • BSQ -Testləri                    YÜKLƏ

İNGİLİS DİLİ

 • Dərslik – Kitab                  YÜKLƏ
 • Fənn Planı                       YÜKLƏ
 • Açıq Dərs – Təqdimat       YÜKLƏ
 • KSQ -Testləri                    YÜKLƏ
 • BSQ -Testləri                    YÜKLƏ

RUS DİLİ

 • Dərslik – Kitab                  YÜKLƏ
 • Fənn Planı                       YÜKLƏ
 • Açıq Dərs – Təqdimat       YÜKLƏ
 • KSQ -Testləri                    YÜKLƏ
 • BSQ -Testləri                    YÜKLƏ

İNFORMATİKA

 • Dərslik – Kitab                  YÜKLƏ
 • Fənn Planı                       YÜKLƏ
 • Açıq Dərs – Təqdimat       YÜKLƏ
 • KSQ -Testləri                    YÜKLƏ
 • BSQ -Testləri                    YÜKLƏ