6-ci Sinif

İLLİK PERSPEKTİV PLANLAŞDIRMA

FORMATİV JURNALLAR

RİYAZİYYAT

 

AZƏRBAYCAN DİLİ

ƏDƏBİYYAT

AZƏRBAYCAN TARİXİ

ÜMUMİ TARİX

COĞRAFİYA

FİZİKA

BİOLOGİYA

İNGİLİS DİLİ

RUS DİLİ

İNFORMATİKA

TEXNOLOGİYA

TƏSVİR İNCƏSƏNƏT

MUSİQİ

HƏYAT BİLGİSİ

FİZİKİ TƏRBİYƏ