8-ci Sinif

İLLİK PERSPEKTİV PLANLAŞDIRMA

FORMATİV JURNALLAR

RİYAZİYYAT

AZƏRBAYCAN DİLİ

ƏDƏBİYYAT

AZƏRBAYCAN TARİXİ

ÜMUMİ TARİX

KİMYA

FİZİKA

BİOLOGİYA

  • Dərslik – Kitab                  YÜKLƏ
  • Fənn Planı                       YÜKLƏ
  • Açıq Dərs – Təqdimat       YÜKLƏ
  • KSQ -Testləri                    YÜKLƏ
  • BSQ -Testləri                    YÜKLƏ

COĞRAFİYA

İNGİLİS DİLİ

RUS DİLİ

İNFORMATİKA

TEXNOLOGİYA

HƏYAT BİLGİSİ

TƏSVİR İNCƏSƏNƏT