9-cu Sinif

İLLİK PERSPEKTİV PLANLAŞDIRMA

FORMATİV JURNALLAR

DİAQNOSTİKA QİYMƏTLƏNDİRMƏ İMTAHANI-RUS SEKTORU

RİYAZİYYAT

AZƏRBAYCAN DİLİ

ƏDƏBİYYAT

AZƏRBAYCAN TARİXİ

ÜMUMİ TARİX

FİZİKA

KİMYA

BİOLOGİYA

COĞRAFİYA

İNGİLİS DİLİ

RUS DİLİ

İNFORMATİKA

TEXNOLOGİYA

HƏYAT BİLGİSİ

TƏSVİR İNCƏSƏNƏT