AR DÖVLƏT BAYRAĞININ YERLƏŞDİRİLMƏLİ OLDUĞU YERLƏR1