elm

Azehub.az saytı haqqında

Azehub.az gündəlik elmi materialların daha rahat istifadəsini həyata keçirmək üçün nəzərdə tutulan bazadır.

Azehub.az – kompyuter və ya mobil telefon vasitəsilə onlayn resurlardan istifadəyə imkan yaradır.

Azehub.az vasitəsilə siz aşağıdakı materiallardan istifadə edə bilərsiniz:

* Summativ qiymətləndirmə materialları

* Dərs planları

* Mövzular üzrə slaydlar

* Universitet üçün elmi vəsaitlər

* Kurslar və müəllimlər haqqında ətraflı məlumat

*PDF və Audio formatda kitablar

*Elmi məqalələr

Azehub.az istifadəsi çox sadədir.

Qeydiyyatdan keçərək faylları yükləyib ödənişsiz istifadə edə bilərsiniz.