Universitet

HÜQUQ FAKÜLTƏSİ

İQTİSADİYYAT FAKÜLTƏSİ

BEYNALXALQ MÜNASİBƏTLƏR FAKÜLTƏSİ

İLAHİYYAT FAKÜLTƏSİ

JURNALİSTİKA FAKÜLTƏSİ

FİLOLOGİYA FAKÜLTƏSİ

TARİX FAKÜLTƏSİ

SOSİAL ELMLƏR VƏ PSİXOLOGİYA FAKÜLTƏSİ

RİYAZİYYAT FAKÜLTƏSİ

KİMYA FAKÜLTƏSİ

FİZİKA FAKÜLTƏSİ

BİOLOGİYA FAKÜLTƏSİ

GEOLOGİYA FAKÜLTƏSİ

COĞRAFİYA FAKÜLTƏSİ

 

SƏNAYE MÜHƏNDİSİ

KOMPÜTER MÜHƏNDİSİ

İNŞAAT MÜHƏNDİSİ

QAZ-NEFT-MƏDƏN MÜHƏNDİSİ

MEXANİKA MÜHƏNDİSİ

MATERİALŞÜNASLIQ

MEMARLIQ