Azehub.az saytı haqqında

Azehub.az gündəlik elmi materialların daha rahat istifadəsini həyata keçirmək üçün nəzərdə tutulan bazadır.

Azehub.az – kompyuter və ya mobil telefon vasitəsilə onlayn resurlardan istifadəyə imkan yaradır.

Azehub.az vasitəsilə siz aşağıdakı materiallardan istifadə edə bilərsiniz:

* Summativ qiymətləndirmə materialları

* Dərs planları

* Mövzular üzrə slaydlar

* Universitet üçün elmi vəsaitlər

* Kurslar və müəllimlər haqqında ətraflı məlumat

*PDF və Audio formatda kitablar

*Elmi məqalələr

Azehub.az istifadəsi çox sadədir.

Qeydiyyatdan keçərək faylları yükləyib ödənişsiz istifadə edə bilərsiniz.

S&Y
Administrator
Comments
  • 16 Fevral 2019 at 16:19

    Təşəkkürlər belə sayt yaratdığınız üçün.Neçə ildir çətinlik çəkirdik summativ material tapmağa

Leave a comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.